konkurrenceloven.dk

Træning i konkurrenceret

Både for virksomheder og disses medarbejdere har undervisning og træning i konkurrencereglerne stor værdi.

For virksomhederne indebærer det en væsentlig begrænsning af risiko og har også betydning selv hvis skaden sker.

For medarbejderne skaber det vished og tryghed, og hindrer det enorme ubehag ved at være hovedperson i en konkurrencesag.

Advokatfirmaet Thomas Klausen udbyder en alsidig portefølje af forskellige former for træning og undervisning.

Disse compliance-aktiviteter præsenteres på konkurrenceloven.dk: